O nas

Dr n. med. Urszula Łopuszańska

 

psycholog, terapeuta biofeedback, terapeuta 

 

Wykształcenie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Studia doktoranckie z zakresu biologii medycznej

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,

Kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi, studia podyplomowe

 

Uniwersytet im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,

Kierunek: psychologia, Specjalność: psychologia kliniczna z neuropsychologią,

jednolite, stacjonarne studia magisterskie

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia

2020, Lublin, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Zastosowanie TSR w pracy z osobami doświadczającymi stanów lękowych

2019, Lublin, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Zastosowanie TSR w pracy w obszarze zjawisk chronicznych, terminalnych, traumatycznych

2019, Kazimierz nad Wisłą, Centrum Rozwiązań, Toruń

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach a zachowania autodestrukcyjne młodzieży (samookaleczenia, zachowania samobójcze, zaburzenia odżywiania)

2018-2019 Lublin

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach II st.

2018, Warszawa, LETSR

TSR w pracy z dzieckiem i rodziną

 2018, Warszawa, LETSR

Praca w oparciu o relacje w diadzie – terapia pary (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)

2017, Wrocław, BioMed

HEG-biofeedback w terapii ADHD, ADD

2017, Warszawa, BioMed

Szkolenie EEG Biofeedback II stopnia

2017, Lublin, LETSR

I stopień TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)

2017, Warszawa, BioMed

Szkolenie EEG Biofeedback I stopnia

2011, Biała Podlaska

„Metody terapeutyczne stosowane w terapii osób starszych, niepełnosprawnych i dementywnych”

2011, Lublin

„Psychiatria środowiskowa- terapia zajęciowa oraz aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie”

Doświadczenie zawodowe

Swoją ścieżkę i przygodę terapeutyczną rozpoczęłam w miejscowości Mississauga w Kanadzie, pracując przez dwa lata jako terapeuta zajęciowy z seniorami.

Po powrocie do kraju podjęłam pracę na stanowisku psychologa w ośrodkach świadczących usługi i pomoc dla osób zmagających się z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, neurologiczną na terenie województwa podkarpackiego a następnie lubelskiego.

W międzyczasie miałam okazję pomagać osobom dotkniętym kryzysem psychicznym, przemocą domową w ramach interwencji kryzysowej zorganizowanej przy PCPR.

Prowadziłam różne szkolenia i udzielałam psychologicznego wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz rodzicom przejawiającym problemy w wychowaniu własnych dzieci. Miałam również przyjemność udzielać pomocy psychologicznej i prowadzić indywidualną terapię osobom dotkniętym kryzysem psychicznym, długotrwałą chorobą somatyczną.

Swoje pasje naukowe rozwijałam pracując przez cztery lata  jako referent inżynieryjno-techniczny i doktorant (student) w Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Aktualnie pracuję jako asystent w Zakładzie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, prowadzę zajęcia z psychologii dla studentów polsko- i anglojęzycznych.

 

Wybrane publikacje naukowe

  • Urszula J. Łopuszańska, Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko, Krystyna Lupa-Zatwarnicka, Marta Makara-Studzińska. Mental illness and metabolic syndrome – a literature review. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2014 ; 21(4).
  • Urszula Łopuszańska, Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko, Monika Prendecka, Marta Makara-Studzińska. Nadwaga i otyłość a zaburzenia funkcji poznawczych w grupie osób chorujących psychicznie. Psychiatria Polska, 2016; 50 (2): 393-406.
  • Urszula Łopuszańska, Katarzyna Sidor, Marta Makara-Studzińska. Psychosocial determinants of metabolic disorders in individuals with psychiatric disorders. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2017; 17 (1): 17-22.
  • Urszula Łopuszańska, Marta Makara-Studzińska. The correlations between air pollution and depression. Current Problems of Psychiatry, 2017; 18(2): 100-109.

 

 

 

 

Współpracujemy z:

SYNOVIAL Laboratorium PsychoTechniczne