O Terapii

Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą

 

W praktyce psychologicznej stosujemy:

O Terapii

Terapię Psychologiczną Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR)

Przedmiotem jej zainteresowania jest teraźniejszość i przyszłość, ale w głównej mierze koncentracja na zasobach klienta. Pomaga ona znaleźć sposoby poradzenia sobie z sytuacją trudną. Nie koncentruje się na samym problemie, czy analizie struktury osobowości. Klient wyznacza sobie cele do zrealizowania, które pomogą mu rozwiązać trudności. Taki sposób prowadzenia terapii pozwala na skuteczne i krótkoterminowe działania.

Długość spotkań uzależniona jest od potrzeb klienta. Z reguły spotkania trwają od kilku do kilkunastu spotkań.

 

Terapię Biofeedback-

Terapia polega na świadomym kontrolowaniu zapisu poprzez wykorzystanie obrazów i animacji uruchamianych za pomocą odpowiedniego zapisu parametru fizjologicznego. W metodzie tej wykorzystywany jest system nagród- nagrodą są uzyskane punkty, uruchomiana animacja, czy muzyka np. poprzez świadomie wywołany przez klienta zapis fal mózgowych. Zapis nieprawidłowy powoduje zatrzymanie powyższych animacji, dzięki czemu osoba otrzymuje informację, że powinna ponownie świadomie dokonać zmiany w zapisie parametru fizjologicznego.

Metoda ta jest na tyle prosta i przejrzysta, że może być stosowana u dzieci powyżej 6-7 roku życia, osób zaburzonych, niemniej jednak warunkiem zastosowania metody jest umiejętność rozumienia  prostych poleceń terapeuty.

Metoda ta jest bezpieczna, nie wywołuje skutków ubocznych i może być skojarzona z leczeniem farmakologicznym. Początkowo jednak u niektórych osób możliwe jest odczuwanie zmęczenia. Wykorzystujemy czujniki: EEG, czujnik HR/BV, SC, TEMP, RESP, EMG, HEG (firmy Thought Technology).

Opis czujników:

 

Techniki relaksacyjne

 

Trening mindfulness