Blog

What is the difference between a psychotherapist and a psychologist?

30.11.2017
What is the difference between a psychotherapist and a psychologist?

Podejmując decyzję o skorzystaniu z usług psychologicznych często zastanawiamy się do kogo się udać. Może do psychiatry, może do psychologa a może do psychoterapeuty? Co kryje się pod tymi nazwami?

Psycholog – to osoba, która ukończyła 5 letnie studia magisterskie. Ma prawo do wykonywania zawodu, tzn. do świadczenia usług psychologicznych polegających najogólniej na diagnozie i terapii, w tym udzielaniu porad psychologicznych. Porada psychologiczna jest działaniem krótkotrwałym, pozwala klientowi uzyskać wiedzę w zakresie przeżywanych trudności własnych. Niemniej jednak nie zawsze wystarcza to do osiągnięcia zamierzonego celu, np. poradzenia sobie z sytuacja trudną, lub do wyleczenia danych schorzeń. W tym celu należy skorzystać z usług terapeutycznych, które z założenia są działaniem długotrwałym.

Należy pamiętać, że psycholog nie ma uprawnień do przepisywania leków, czyli do świadczenia usług przeznaczonych dla lekarzy, powinien jednak posiadać podstawową wiedzę z zakresu farmakoterapii oraz poszerzoną wiedzę z zakresu psychopatologii (zaburzeń psychicznych), tak by umieć pokierować procesem leczenia klienta. Dobry psycholog, to taki, który posiada wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej oraz zna społeczną sieć oparcia. Co to znaczy? Przeżywając problemy natury psychicznej, bardzo często przeżywamy szereg innych trudności: finansowe, prawne czy rodzinne. W Polsce istnieje bogata sieć oparcia społecznego, tzn. instytucji, które nieodpłatnie pomagają ludziom w takich sytuacjach, niemniej jednak nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę.

Usługi psychologiczne są świadczone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, niemniej jednak potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowego kontaktu. Psychologowie pracują w różnych instytucjach np.: przedszkolach, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, punktach interwencji kryzysowej, przychodniach, szpitalach.

Należy pamiętać, że nie każdy student kończący psychologię jest zorientowany w zakresie wsparcia, terapii i leczenia. Istnieje kilka dziedzin psychologii. Studenci podczas trwania studiów wybierają specjalności (nie mylić ze specjalizacją). I tak np. specjalność kliniczna jest najbliżej terapii zaburzeń psychicznych, neurologicznych czy intelektualnych. Specjalność społeczna, przemysłowa jest bliższa psychologii biznesu, zarządzania itp. Czasami studenci wybierają specjalność psychoprofilaktyki, rodziny co niejako ukierunkowuje ich przyszły profil działań.

Należy pamiętać, że ukończone pięcioletnie studia to dopiero początek drogi zawodowej psychologa. Walszej kolejności wybiera on kolejne szkolenia, studia (np. z psychoterapii), czy specjalizację (np. kliniczną). Co ciekawe koszty z tym związane ponosi zainteresowany, dalsze studia w tym zakresie nie są finansowane przez Państwo, tak jak w przypadku lekarzy.

Psychiatra – to osoba, która ukończyła studia medyczne a następnie specjalizację z zakresu psychiatrii. To proces długotrwały, dzięki temu psychiatrzy posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia do przepisywania odpowiednich leków. W krajach Europy zachodniej psychiatrzy mają obowiązek ukończyć kurs psychoterapii, dzięki czemu prowadzone przez nich działania są kompleksowe. Najogólniej rzecz ujmując oprócz monitorowania leczenia farmakologicznego, leczą również

Psychoterapeuta – zawód psychoterapeuty nie jest do końca uregulowany. Współcześnie toczą się rozmowy rządowe w tym zakresie. Psychoterapeutą zostaje osoba, która ukończyła studia z zakresu psychoterapii, po ukończeniu studiów licencjackich, bądź magisterskie. Nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem. Zazwyczaj studia z zakresu psychoterapii podejmują: psychologowie, lekarze psychiatrzy, pedagodzy.