Blog

Depresja wśród dzieci i młodzieży

15.12.2017
Depresja wśród dzieci i młodzieży

Podstawowe informacje

Depresja jest najpoważniejszym zaburzeniem psychicznym wśród dzieci i młodzieży. Jej rozpowszechnienie waha się w zależności od użytych klasyfikacji chorób psychicznych i metod diagnostycznych, niemniej według Sabaté wskaźnik ten wynosi 0,3% u dzieci przedszkolnych, 2% u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, od 4% do 8% u adolescentów. Natomiast dystymia rozpoznawana jest od 0,6% do 1,7% u dzieci i od 1,6% do 8% u młodzieży.

Przebieg depresji u dzieci różni się od przebiegu u osób dorosłych i zależny jest od wieku dziecka a także od fazy rozwojowej, nasilenia objawów oraz czasu trwania zaburzenia.

Należy podkreślić, że im młodsze dziecko cierpi z powodu nieleczonej depresji, tym większe prawdopodobieństwo pogorszenia się ogólnego rozwoju dziecka.

         Psychotyczne objawy depresyjne są rzadziej obserwowane u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Niemniej zdarza się, że objawy takie są rozpoznawane, jako schizofreniczne. Niektóre badania wskazują, że u 20-40% młodzieży z dużymi zaburzeniami depresyjnymi w przyszłości mogą występować epizody maniakalne lub hipomaniakalne, zazwyczaj w ciągu 5 następnych lat.

 

Należy podkreślić, że im młodsze dziecko cierpi z powodu nieleczonej depresji, tym większe prawdopodobieństwo pogorszenia się ogólnego rozwoju dziecka.

Psychotyczne objawy depresyjne są rzadziej obserwowane u dzieci i młodzieży niż u dorosłych. Niemniej zdarza się, że objawy takie są rozpoznawane, jako schizofreniczne. Niektóre badania wskazują, że u 20-40% młodzieży z dużymi zaburzeniami depresyjnymi w przyszłości mogą występować epizody maniakalne lub hipomaniakalne, zazwyczaj w ciągu 5 następnych lat.

 

Bibliografia:

Sabaté E. Depression in Young People and the Elderly, Priority Medicines for Europe and the World „A Public Health Approach to Innovation”, 2013

Kołodziejek M. Depresja u dzieci i młodzieży: Podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna, Psychoterapia 2008; 2(145): 15-33

Modrzejewska R, Bomba J. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych i używania substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkomiejskiej, Psychiatria Polska, 2010; 44(4):579–592